xarxes de pescadors, aigua, sal, ratlles, vent, pell de sardina, sorra, barques velles, cases blanques...